Podvody s DPH
květen 2008

jak šidit DPH na žemlích
Měl jsem včera schůzku s jedním z našich klientů a bavili jsme se o rozdílech v podnikání ve Spojeném království a v Česku. Řeč přišla také na rejstříky a celní úřady. A tak jsem si vzpomenul na jednu starší zkušenost z Česka, při které jsem objevil jak se v Česku podvádí s DPH. Tak to vám zde dnes popíšu. Ale nejdřív je potřeba se zmínit o těch rejstřících v Česku a ve Spojeném království.

Jak každý ví, v Česku je spousta nejrůznějších rejstříků, které místo aby se slučovaly a ubývaly, tak naopak přibývají. České rejstříky, to je reminiscence na rakousko-uherskou monarchii od které se evidování všeho a každého naučili komunisti a systém rejstříků nebývale zdokonalili a propracovali. Tak v Česku jsou rejstříky dlužníků, živnostníků, zemědělců, firem, nadací a charit, sdružení a spolků, církví, trestanců, zahrádkářů, chovatelů, chovanců, pojištěnců, pracujících a nepracujících .... a tak bych mohl pokračovat. Pro naše vysvětlení je podstatná skutečnost, že Česko má dva podnikatelské rejstříky a to rejstřík obchodní a rejstřík živnostenský. Právě existence těchto dvou rejstříků je podmínkou nutnou k tomu, aby bylo možno šidit na DPH. Tyto dva rejstříky v Česku umožňují být současně plátcem i neplátcem DPH. Způsob je jednoduchý. Pan podnikatel, například říkejme mu Šikula se rozhodne podnikat a šidit. Tak se pan Šikula přihlásí do živnostenského rejstříku coby živnostník a vedle toho si založí ještě společnost s ručením omezeným kterou nazve Šikulova pekárna s.r.o., kde je společníkem a jednatelem a tuto Šikulovu pekárnu s.r.o. přihlásí k placení DPH. A teď ten fígl: využívá se toho, že Šikulova pekárna s.r.o. je plátce DPH a nakupuje materiál k výrobě na váhu a výrobky které vyrobí se prodávají na kusy. Kromě pekáren tento způsob využívají také šikulové ve sklářství, zahradnictví, a jiných oborech.

Šikulova pekárna s.r.o. tedy například takto nakoupí 1000 kg mouky. Pak si odpočte DPH. Z mouky vyrobí žemle a rohlíky. Přitom váhově vyrobené žemle a rohlíky neodpovídají vloženému množství mouky. Z toho co Šikulova pekárna s.r.o. upeče, se část oddělí stranou a prohlásí, že to jsou špatné výrobky, že pec špatně peče a výrobky se jako spálily. Ve skutečnosti se nespálily, ale přesunou se do krámečku živnostníka Šikuly, kde se prodávají bez dokladu hladovým okolojdoucím.

Podnikatel Šikula takto ušetří spoustu peněz. Jednak má nezdaněný příjem z vyšetřených "jako" spálených žemlí a rohlíků a vedle toho, živnostník Šikula ušetřil na DPH, které by musel zaplatit kdyby mouku nakupoval coby živnostník neplátce DPH. Pravděpodobnost, že na toto někdo přijde a dokáže mu jeho podvádění je velmi malá. To by musel úředník finančního úřadu stát podnikateli Šikulovi za zády a stále jej dozorovat.

Ve Spojeném království toto možné není. A to z jednoho prostého důvodu - je pouze jediný rejstřík, v kterém jsou zapsáni všichni, jak společnosti s ručením omezeným (Ltd.), tak osoby které podnikají v jiných režimech. Úřad HMRC který má na starosti registrace k DPH a cla se již postará o to, aby jeden a tentýž člověk nebyl současně plátcem a neplátcem DPH.