Daň z přidané hodnoty
březen 2013


Miroslav Kalousek
ministr financí české vlády v březnu 2013

Je tomu přesně 2 roky, kdy jsem tu v březnu 2011 zveřejnil článek o české DPH. Tehdy se v ČR teprve plánovalo zvýšení DPH. Nyní česká vláda přišla s další novinkou - s ručením za DPH v ČR od ledna 2013 a zveřejňování bankovních účtů na internetu.

Plátce DPH v ČR postihla od ledna roku 2013 další změna v oblasti ručení za DPH. Plátci jsou povinni oznámit finančnímu úřadu bankovní účty, které používají ve svém podnikání a souhlasit s jejich zveřejněním.

V souvislosti s úpravou § 109 odst. 2 písm. c) zák. o DPH účinného v ČR od 1. 1. 2013 mají plátci DPH v ČR zaděláno na další problémy, která se mohou vyskytnout v případě, že nevyužijí možnosti zveřejnit prostřednictvím daňové správy bankovní účty, které používají pro svoji ekonomickou činnost.

U subjektů, které jsou u správce daně registrování jako „osoby povinné k dani“ je od 1. 1. 2013 nutné ošetřit povinnost poplatníka podle § 126 českého daňového řádu, tj. upřesnit údaje uváděné při registraci a dát souhlas k jejich uveřejnění na portálu daňové správy. Musí totož oznámit a zveřejnit bankovních účty pro účely ručení za DPH.

Není sice povinností označit ke zveřejnění všechny bankovní účty, avšak toto neoznačení bude mít za následek „ručení pro plátce, který by s takovou osobou obchodoval“. Takový dodavatel se stane nedůvěryhodným a může sám sobě ohrozit podnikání.

Ručení za daň z přidané hodnoty se lze v České republice vyhnout pouze se souhlasem dodavatele, a to dle § 109a zák. o DPH, kdy je daň z příslušného plnění zaslána přímo na účet správce daně. (pozn. ručení za DPH je zakotveno v zákoně o DPH již od 1. 1. 2011, novela zákona od 1. 1. 2013 toto ručení rozšiřuje o tzv. institut „nespolehlivého plátce“).

Pokud kupující zašle finanční prostředky na bankovní účet svého dodavatele a tento účet nebude dodavatelem označen ke zveřejnění, stane se kupující ze zákona ručitelem za daň z přidané hodnoty, kterou měl prodejce, dodavatel odvést finančnímu úřau v ČR.

Výše uvedené opatření je na evropské poměry naprosto nestandardní a typické pouze pro Českou republiku, miniaturní státeček s obrovskou anarchií, státeček, který se rychle vzdaluje z civilizovaného světa. Co je příčinou výše zmíněného opatření? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. naprostá neschopnost českých úředníků finančních správ plnit vlastní povinnosti. Mezi základní povinnosti úředníků finančních správ patří profesionálně a odborně zajišťovat výběr daní. Jenže, opak je pravdou, čeští úředníci jsou vše možné, jen ne profesionální a odborně způsobilí.

Proto musel vzniknout doplněk zákona, který umožní úředníkům české finanční správy postihovat ty poctivé. Ti poctiví plátci DPH totiž budou DPH platit 2x. Nejprve dodavateli v rámci úhrady za dodané zboží a potom znovu ještě jednou finančnímu úřadu.

Je výhodnější být v České republice spolehlivý plátce DPH (čili být za pitomce, zveřejnit na internetu své bankovní účty a platit DPH dvakrát), anebo být označen za nespolehlivého plátce DPH?

A což třeba zlatá střední cesta - odsunout své podnikání pryč z České republiky? Tisíce lidí to již udělali.