kam mizí finance z českého zdravotnictví
srpen 2011


Ministerstvo zdravotnictví ČR už několik roků hledá finanční prostředky pro české zdravotnictví. Přitom vymýšlí nejrůznější poplatky, například 30 Kč za vystavení receptu, dalších 30 Kč za jeho odevzdání v lékárně, poplatek za lůžko v nemocnici, poplatek za nadstandard a tak podobně. Přitom náklady na zúčtování těchto poplatků a vedení agendy jsou obrovské a ve výsledku zisk nepatrný. Zdá se však, že nikoho nenapadlo zamyslet se na vlastním hospodařením a účetním systémem ve zdravotnictví.

Zdroje financí přicházejících do zdravotnictví - povinné poplatky za zdravotní pojištění placené pojištěnci buďto přímo, anebo prostřednictvím zaměstnavatelů za zaměstnance a také státem za osoby bez příjmu. Všechny tyto prostředky přicházejí do velkého počtu tzv. zdravotních pojišťoven, což jsou instituce, poskytující ze zákona ty samé služby a tedy si ničím nekonkurující. Zdravotní pojišťovny, napočítali jsme jich 9 a k tomu ještě zastřešující úřad zvaný "Svaz zdravotních pojišťoven v ČR" , tyto prostředky shromažďují a přerozdělují. Na ministáteček s 10 milony obyvatel tak připadá 10 zdravotních pojišťovacích insitucí. Trochu hodně, že?

Finance ze zdravotnictví odcházející:

- vlastní provozní náklady zdravotních pojišťoven. Ty jsou poměrně vysoké, zahrnují nejen náklady na provoz budov, ale také mzdové náklady několika tisíců úředníků. Odhadem zdravotní pojišťovny ročně spolykají cca 10-15% finančních prostředků ze zdravotnictví.
- provozní náklady zdravotnických zařízení
- mzdové náklady pracovníků ve zdravotnictví
- náklady na léky a materiál
- daň z přidané hodnoty z nákupu léků, materiálu, energie a paliv pro zdravotnická zařízení. Zhruba se jedná o cca 15-18% základní hodnoty.
- spotřební daň z pohonných hmot vozidel zdravotních zařízení. Ani tato daň není právě zanedbatelná
- sociální daň, tzv. "sociální pojištění" pracovníků ve zdravotnictví

Když sečteme tyto daně, tedy daň z přidané hodnoty, spotřební daň a sociání daň, zjistíme, že zhruba 30-40% finančních prostředků ve financování českého zdravotního systému pouze proteče skrze zdravotnictví ven na jiné státní účty a použije se na zcela jiné účely, než je financování zdravotní péče.