Trestní oznámení podané na státní zástupkyni Michaelu Sobolovou z Městského státního zastupitelství v Praze
červenec 2010

Státní zástupkyně Michaela Sobolová, působící na Městském státním zastupitelství v Praze měla v roce 2005 za úkol přezkoumat vyšetřování policejního vyšetřovatele nadporučka Čestmíra Prokopa ve věci trestného činu porušování autorského práva a trestného činu podvodu, kde podezřelým je akademický malř Zdenek Petr, bytem Táborská ulice, Praha 4. Podstatou porušování autorského práva Zdenkem Petrem bylo, že Zdenek Petr měl v roce 1999 a 2000 za úkol vyrobit 4000 kusů skleněných talířů podle designu norského malíře Ferdinanda Finne. Všechny výrobky a to i zmetkové, měl předat společnosti Bohemia House UK Ltd a ta je měla odvézt zadavateli do Norska. Ve skutečnosti si Zdenek Petr velkou část výrobků nechával a prodával je pod vlastním jménem, jako vlastní design, v tehdy jím provozovaných prodejnách na Pražském hradě, dále v Praze na Malé Straně a dle svědů také v Českém Krumlově a v Železném Brodě.

Policejní vyšetřovatel Čestmír Prokop ve skutečnosti nic nešetřil. Důvodem byla zřejmě jeho liknavost k práci anebo přímo příkaz shora, od někoho ze státního zastupitelství. Je třeba uvést, že Zdenek Petr se často a rád vytahoval jeho konexemi na Policii ČR. Státní zástupkyně Sobolová při jejím přezkoumávání byla zjevně vedena snahou zamést celou záležitost a ochránit Zdenka Petra před trestním postihem. V jejím usnesení Čj. Kzn 3887/2004-9 ze dne 27.6.2005 uvedla státní zástupkyně úmyslně nepravdivé a vymyšlené, ničím nepodložené údaje.

Důvod proč státní zástupkyně Sobolová pozměňovala skutečnosti a ochránila Zdenka Petra před trestním stíháním může spočívat patrně jen v korupčním jednání, v klientelismu a vztazích mezi Zdenkem Petrem a orgány ČR činnými v trestním řízení. Z uvedeného důvodu jsme došli k závěru, že státní zástupkyně Sobolová zneužila vlastní pravomoce a podali jsme na státní zástupkyni Sobolovou trestní oznámení.

písemné trestní oznámení na státní zástupkyni Michaelu Sobolovou z Městkého státního zastupitelstvi v Praze, ze dne 2.7.2010