Trestní oznámení podané na policejního radu Vratislava Pospíšila z OŘ Policie ČR Praha 2
srpen 2011

Policejní rada Vratislav Pospíšil, který v roce 2004 a v pozdějších letech působil na Obvodním ředitelství Policie ČR v Praze 2, měl za úkol vést vyšetřování proti panu Zdenku Petrovi, bytem Táborská ulice v Praze 4 (současně jednateli a společníkovi Sklo Petr s.r.o.) a proti jeho zaměstnanci Filipu Bambulovi a to pro podezření z trestného činu křivé výpovědi před soudem.

Policejní rada Pospíšil žádné vyšetřování nevedl a s největší pravděpodobností se ani nenamáhal založit vyšetřovací spis, což spočívá v nadepsání papírových desek. Místo toho policejní rada Pospíšil takzvaně "střílel od boku" a ihned dne 17.8.2004 sepsal usnesení, v kterém jednak zaměnil oznamovatele, ale především, trestní oznámení na podezřelého Zdenka Petra a Filipa Bambulu odložil s odůvodněním, že osoba, které měli jejich křivou výpovědí způsobit újmu je již odsouzená a proto se netřeba věcí dále zabývat.

Jenže v České republice, v zemi anarchie a korupce, mají již z doby středověku jedno dobré přísloví: "práce kvapná, málo platná. A podle toho práce, tedy vyšetřování policejního rady Pospíšila také dopadla. Nevyšší soud ČR dne 23.12.2004 zrušil rozsudek o který vyšetřovatel Pospíšil opíral odůvodnění usnesení z 17.8.2004. Nejvyšší soud ČR totiž v usnesení jasně uvedl, že ruší nejen rozsudek, ale vše, co z onoho rozsudku pochází. Zrušil tak i usnesení policejního rady Pospíšila.

Policejní rada Pospíšil však nehodlal respektovat usnesení Nejvyššího soudu ČR a namísto, aby zahájil vyšetřování, jak mu přikazuje zákon o Policii ČR a také Městské státní zastupitelství v Praze, tak jednoduše neudělal nic.

Zdenek Petr a jeho bývalý zaměstnanec Filip Bambula i nadále zkoušeli lhát před soudem, popřípadě, když už nevěděli kudy kam, tak ztráceli paměť. Při jednání před Obvodním soudem pro Prahu 4 dne 3.5.2007 ve věci 16C87/2003 opět křivě vypovídal Filip Bambule a teprve po napomenutí soudcem se nechal slyšet, že vlastně nic neví a že jej k výpovědi naváděl Zdenek Petr.

O důvodech, proč policejní rada Pospíšil nekonal, ačkoliv měl, lze spekulovat. V úvahu připadá korupce a klientelismus, protože Zdenek Petr několikrát veřejně prohlásil (naposledy při jednání před Obvodním soudem pro Prahu 4 na jaře roku 2004), že: on (Zdenek Petr) své spory dává zásadně na Policii a ne k soudu, protože na Policii to má předplacené. Pokud jde o korupci, naše další úvaha se ubírá směrem k Městskému státnímu zastupitelství v Praze, kde pracuje státní zástupkyně Bachtíková. Je totiž veřejně známo a Zdenek Petr toto navíc doložil Obvodnímu soudu v Praze 4, že pan Bachtík prodal panu Zdenku Petrovi v roce 2000 nemovitosti, rozsáhlé budovy a pozemky v Jesenném na Semilsku.

Na tyto skutečnosti a souvislosti byly orgány ČR činné v trestním řízení již několikrát písemně upozorněny. Výsledkem je zaryté mlčení. Pouze policejní inspektor z Inspekce Policie ČR v Praze 6 v létě roku 2010 mimo protokol řekl: "my už o nich víme, ale nemůžeme nic dělat".

písemné trestní oznámení na policejního radu Vratislava Pospíšila ze dne 9.8.2011
písemné trestní oznámení na policejního radu Vratislava Pospíšila ze dne 28.10.2010