Vymáhání náhrady škody ve věci 18 T 41/2003 - žaloba na ČR
březen 2011

V průběhu roku 2009 jsme shromáždili všechny dokumenty týkající se trestní kauzy 18T41/2003 a spočítali náklady a vzniklé škody. Tyto náklady a škody sestávaly ze dvou částí - jednak náklady na obhajobu, které zahrnovaly platby advokátovi, JUDr. Stejskalovi z advokátní kanceláře LEX v Praze, dále náklady vzniklé suplováním práce orgánů ČR činných v trestním řízení, náklady a škody vzniklé společnosti Bohemia House UK Ltd tím, že její ředitel a další pracovníci namísto vlastní práce museli řešit záležitosti spojené s s trestní kauzou 18T41/2003. Tato kauza se táhla 6 roků a náklady tak byly vysoké. Ačkoliv jsem je hradil já, tedy obviněný a posléze obžalovaný, finanční prostředky jsem si musel vypůjčit ze společnosti Bohemia House UK Ltd ve Spojeném království a té jsem je musel také vrátit. Celková nárokovaná škoda a náklady je Kč 219,782 a £ 11,830. Celkem tedy asi Kč 575,000. Dále je požadováno, aby byli postaveni před soud a řádně stíhání tři hlavní aktéři ve věci 18T41/2003, totž státní zástupkyně Zoja Bayerová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, vyšetřovatelé Policie ČR, policejní rada Jiří Jaroš a npor. Čestmír Prokop, protože tito tři zcela selhali a prokazatelně se dopustili trestné činnosti.

Ohledně vypůjčených a společností Bohemia House UK Ltd poskytnutých finančních prostředků na moji obhajobu, jsem dne 30.května 2009 uzavřel dohodu se společností Bohemia House UK Ltd a zapůjčené finanční prostředky jsem vrátil tím, že jsem společnosti postoupil veškerá práva na úhradu škod a pohledávek ve věci 18T41/2003. Tehdejší ministryni spravedlnosti, pani Danielu Kovářovou jsem o tom informoval dopisem dne 16.listopadu 2009.


kdopak to asi je?
Dne 3.prosince 2009 doručila Bohemia House UK Ltd na Ministerstvo spravedlnosti ČR, k rukám paní ministryně Kovářové žádost o náhradu škody ve věci 18T41/2003. Spolu byly doručeny také již zmíněná dohoda o postoupení práv na náhradu škody a pohledávek, dále vázaný dokument o průběhu řízení 18T41/2003 a 52 stran vázaný dokument, nazvaný vyúčtování ve věci 18T41/2003, spolu se všemi účetními doklady. Ministerstvo spravedlnosti ČR má 6 měsíců lhůtu na přezkoumání a vyřízení žádosti. Do 6 měsíců mají úředníci ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout. Mají tam na to zřízený speciální odbor, tzv. "Odbor odškodňování".

Protože Ministerstvo spravedlnosti ČR neodpovídalo, zaslala společnost Bohemia House UK Ltd dne 8.března 2010 1. upomínku o zaplacení. A protože se opět nic nedělo, zavolal jsem jménem společnosti 28.dubna 2010 řediteli odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR, panu Severovi a zeptal se ho, jak pokračuje řízení naší žádosti. Dozvěděl jsem se, že prý nám byl zaslán dopis. O tom jsem ovšem pochyboval, protože k nám žádný dopis nepřišel. Pan Severa mi řekl, že především potřebují účetní doklady, potřebují doložit výdaje a za co byly zaplaceny.

Proto jsme 24.května 2010 doručili opět k rukám již dosluhující ministryně spravedlnosti, paní Kovářové, druhou upomínku o zaplacení, doplněnou jednak kopiemi trestních oznámení na státní zástupkyni Zoju Bayerovou, státního zástupce Josefa Žabu a opakované trestní oznámení na státního zástupce Eduarda Kubečku, a také záznam o výslechu ve věci dříve podaného trestního oznámení na policejního radu Jiřího Jaroše. Vedle toho jsme doručili také veškeré účetní dokumenty týkající se finančního odškodnění. Paní ministryni jsme doporučili, že v případě nejasností se může vždy obrátit na Dr. Schlutera ve společnosti Bohemia House UK Ltd ve Spojeném království, který jí rád zodpoví její dotazy.

Odpověď od paní ministryně Kovářové ani nikoho jiného z Ministerstva spravedlnosti ČR nepřišla. To mohlo znamenat buďto, že je úředníkům Ministerstva spravedlnosti ČR všechno jasné a žádné dotazy nemají, anebo, že naopak nechápou vůbec nic a tudíž ani nevědí na co se mají ptát.

Dne 10.června 2010 jsme doručili paní ministryni Kovářové dopis, v kterém jsme jí sepsali přehled jednotlivých upomínek a konstatovali, že dosud od ní ani jejích úředníků nepřišla žádná odpověď. A protože se blížila schůze ředitelů, kde se měla projednat investice £ 18.7 milionu do České republiky ( cca 500 milionů Kč), nabídli jsme paní ministryni smírné řešení - Ministerstvo spravedlnosti ČR uhradí jednorázově společnosti Bohemia House UK Ltd kompenzaci ve výši £25,000 a naše společnost se nebude nadále zabývat trestním postihem státních zástupců ČR a policejních úředníků Jaroše a Prokopa a tuto otázku nechá na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Paní ministryně Kovářová ani žádný její úředník neodpověděl. V důsledku toho byla investice £ 18.7 milionu do České republiky opět zablokována a to až do doby, než se urovnají vztahy s Českou republikou.

Dne 12.srpna 2010 jsem zavolal na Ministerstvo spravedlnosti ČR, abych zjistil, zda a kdo (pokud vůbec) se naší žádostí zabývá. Dozvěděl jsem se, že naši žádost má na starosti paní Staňková z odboru odškodňování. S paní Staňkovou jsem měl zajímavý rozhovor. Nejprve mi stále tvrdila, že k nám zaslala dopisy s tím, co vše potřebují doložit. Řekl jsem jí, že účetní doklady tam má již od května 2010 a zeptal se jí, zda je dostala. Paní Staňková vzala spis, začala jej prohlížet a říkala mi do telefonu: "mám tu podání z 3.prosince 2009, nějaký dva svazky k tomu, potom upomínku, pak nějaký dopis z 24.května s přílohama .. ". Bylo mi jasné, že paní Staňková vůbec nezná obsah spisu, natož aby se jím zabývala. Přerušil jsem jí a řekl, že ty přílohy jsou ty účetní doklady, které si žádá dodat a má je tam od 3.prosince 2009 a opakovaně od konce května 2010 a nyní je srpen 2010 a ona neměla čas si je prostudovat.


a kdopak je tento pán?
Na paní Staňkovou, pracovnici Ministerstva spravedlnosti ČR jsme podali stížnost k panu ministrovi Pospíšilovi. Protože pan ministr Pospíšil nepovažoval za nutné nám ani odpovědět, podali jsme k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 dne 29.listopadu 2010 na Ministerstvo spravedlnosti ČR žalobu o náhradu škody z trestního řízení 18T41/2003. Bohužel byly vyčerpány všechny možnosti dohody a mimosoudního urovnání s Ministerstvem spravedlnosti ČR, které mělo do 6 měsíců od podání vyúčtování, tj. do 4.6.2010 vyplatit odškodné. Mnisterstvo spravedlnosti ČR, nejenže nic neuhradilo, ale ministerští úředníci se nenamáhali nám ani odpovědět. Protože by došlo k promlčení naší pohledávky, nebyla jiná cesta než žaloba na ČR.

V druhé polovině roku 2010 jsme sepisovali vlastní žalobu na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Přitom jsme hledali právníky, kteří by nám s touto věcí pomohli. Postupně jsme se v Praze spojili s téměř 20 advokátními kancelářemi. Někteří právníci nám odpověděli, že nás nemohou zastupovat, protože by se jednalo o střet zájmů, pracují totiž pro Ministerstvo spravedlnosti ČR. Jiní advokáti nám odmítli spolupráci s obavami, že by proti sobě popudili Ministerstvo spravedlnosti ČR a pak by od něj nedostali zakázku. Ale našli se i tři advokáti, kteří nám řekli, že žaloba na Ministerstvo spravedlnosti ČR je marná věc, protože je potřeba najít advokáta, který se zná s úředníky Ministerstva spravedlnosti ČR a náš požadavek prosadí. Vysvětlili nám, že úředníci Mnisterstva spravedlnosti ČR prý běžně berou 10-20% z částky odškodného. Zajímavá informace, ale nikoliv překvapující. Protože úplatky nedáváme, sepsali jsme nakonec žalobu sami a sami ji také k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 podali.

Protože Obvodní soud pro Prahu 2, vedený předsedou soudu JUDr. Kratochvílem (bývalý člen KSČ dle seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR), nebyl schopen během 3 měsíců přidělit podané žalobě ani jednací číslo, postoupil žalobce pohledávku na nového věřitele a to společnost Dennis South West Ltd, o čemž byl dlužník (Ministerstvo spravedlnosti ČR) řádně vyrozuměn.

Nepředpokládá se, že by soud v této věci vůbec kdy začal, protože při projednávání předmětu žaloby by se současně projednávala trestná činnost státních zástupců ČR a policejních vyšetřovatelů ČR. Na celou řadu z nich byly v minulosti podána trestní oznámení a byly doloženy důkazy. Dne 1.8.2011 přistoupil věřitel ke kolektivizaci pohledávky.

Bohužel tato žaloba na Českou republiku měla na jaře 2011 zásadní dopad na projednávanou investici 347 milionů dolarů. Tato investice 347 milionů dolarů, je výsledkem úspěšného výsledku předchozí investice £ 18.7 milionu, která však neskončila v České republice, kam měla původně zamířit, nýbrž použila se v Asii. Podobně, investice 347 milionů dolarů, která měla jít na vybudování výroby mikrovlnných elektronických součástek do Rožnova pod Radhoštěm byla zamítnuta a místo do České republiky zamířila opět do Asie. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí nejsou daně v ČR, nýbrž především nefunkční právní systém České republiky, dále vysoká míra korupce a zločinnosti mezi úředníky České republiky.

oznámení dlužníkovi o usnesení společnosti ze dne 9.8.2011
oznámení dlužníkovi o převzetí pohledávky ze dne 15.3.2011
žaloba na Českou republiku podaná k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 dne 29.11.2010