Trestní kauza 18 T 41/2003 iniciovaná panem Zdenkem Petrem ze Sklo Petr s.r.o.
srpen 2010


bez komentáře ...
S panem Zdenkem Petrem (příjmení "Petr"), jednatelem Sklo Petr s.r.o. (IČ 25765761) byly problémy od počátku roku 1999. Podrobně jsou posány v kapitole Spor s panem Zdenkem Petrem - Sklo Petr s.r.o. . Pan Zdeněk Petr své obchodní a podnikatelské problémy řešil pomocí Policie ČR, kde jak sám vždy říkal "... to má zajištěné a předplacené... . Jeho obchodní problém, kdy způsobil škodu tím, že nedodal zboží k čemuž se zavázal písemnou obchodní smlouvou, řešil pan Petr také přes Policii ČR. Jeho řešení spočívalo v tom, že se někdy v roce 2002, kdy mu hrozily žaloby k obchodnímu soudu na jeho Sklo Petr s.r.o., si pan Petr došel za svými známými na Policii ČR a tam oznámil, že jsem jej podvedl a to tak, že jsem od něj měl dne 24.8.2000 vylákat zboží a slíbit mu, že hned poletím do Londýna a přivezu mu 16 tisíc liber v hotovosti. To se prý nestalo, pan Petr nedostal zaplaceno a byl poškozen. O tom, že měl s Bohemia House UK Ltd písemnou smlouvu, kterou nesplnil, že mu zboží bylo uhraženo vzájemným zápočtem, proti čemuž neprotestoval, že dluží do Bohemia House UK Ltd ještě cca 5 tisíc liber a že si "ulil" zboží v hodnotě 12,500 liber, a také že nezaplatil českému dodavateli kartonáž a špeditérské služby za cca Kč 100 tisíc, tak o tom před svými známými na Policii ČR pomlčel.

Česká Policie, konkrétně tzv. Policejní ředitelství úřadu závažné hospodářské kriminality v Praze 4, nedaleko bydliště pana Petra, začala okamžitě pracovat. Koncem října 2002 si mne telefonicky zavolal vyšetřovatel npor. Čestmír Prokop, abych se k němu dostavil. Vzal jsem šanon s doklady týkající se Sklo Petr a pana vyšetřovatele navštívil. Proběhl asi hodinový výslech, při kterém jsme byli sami dva. Vyšetřovatel Prokop mi četl udání pana Petra. Vždy přečetl větu a zeptal se mne co tomu říkám. Nutno říci, že pan Zdeněk Petr má velmi zvláštní myšlení a jeho vyjadřovací schopnosti jsou občas pozoruhodné. Vyšetřovatel Prokop někdy sám nerozuměl tomu, co četl a ptal se mne, jestli nevím, jak to pan Petr vlastně myslel. Řekl jsem panu vyšetřovateli Prokopovi o tom, jak probíhala spolupráce se Sklo Petr s.r.o. a že na něj sepisujeme žaloby k obchodnímu soudu. Asi po hodině jsem byl propuštěn. Vyšetřovatel Prokop mne vedl k vrátnici Úřadu pro závažnou hospodářskou kriminalitu a povídal: "To já odložím, to je obchodní spor. On si to sem dal, protože si myslí, že policie pracuje zadarmo.... a tu Petrovou, tu hysterku tady už nechci vidět...".

Uplynul rok. 31.října 2003 mi opět zavolal vyšetřovatel Prokop a požádal mne abych se znovu dostavil k němu, že ještě něco má. Opět jsem se vypravil na úřad závažné hospodářské kriminality. Pan Prokop přišel na vrátnici a řekl, že ani nepůjdeme nahoru a dal mi podepsat převzetí dokumentu, nazvaného "Usnesení o zahájení trestního stíhání" a "Předvolání obviněného" . Oba dokumenty podepsal vlastní rukou policejní rada podplukovník JUDr. Jiří Jaroš. V "Usnesení o zahájení trestního stíhání" policejní rada uvádí že: "na podkladě zjištěných a prověřených skutečností jsem dne 24.8.2000 jako zástupce společností Bohemia House s.r.o. se sídlem v Praze 2 a Bohemia House UK Ltd se sídlem v Londýně odebral od Sklo Petr s.r.o. se sídlem v Táborské ulici 330/61 v Praze 4 objednané zboží s tím, že odlétám do Londýna, kde zajistím v bance příkaz na GBP 16,604 což jsem neučinil, zboží nezaplatil a Sklo Petr s.r.o. způsobil škodu cca 830 tisíc Kč."

Když jsem podepsal převzetí, pan vyšetřovatel Prokop mi povídal: "Tohle je věc pana rady Jaroše, já s tím nechci nic mít.". Musel jsem si zajistit advokáta a 15.11.2003 se dostavit k výslechu. U výslechu chtěl pan policejní rada vědět, kde je zboží, jak jsem jej vyvezl do Norska a kde jsou peníze. Pan rada měl jako důkaz dodací list Sklo Petr s.r.o. znějící na Bohemia House UK Ltd, který ale nebyl nikým, ani ode mne podepsaný. Pak měl ještě fakturu datovanou 23.8.2000, bez DPH a znějící na Bohemia House UK Ltd v Londýně a také Celní doklad o vývozu, tzv. Jednotnou Celní Deklaraci (JCD), kde vývozce byla Sklo Petr s.r.o. a příjemce Bohemia House UK Ltd v Londýně. Ta byla razítkovaná celnicí 25.8.2000. Panu radovi jsem odpověděl, že jsem v Táborské ulici v Praze 4 žádné zboží nepřevzal, ale že z dokladů je zřejmé, že zboží vyvezla Sklo Petr s.r.o. a zaplaceno že dostala zápočtem. Odkázal jsem pana radu na faktury a Celní deklarace. Pan rada se rozčílil a začal na mne řvát: "Oni vás ty srandičky přejdou. Takový jako vy jsem já zavíral za rozvracení republiky. A ty vaše fakturky si vemte k soudu". Tím byl výslech skončen, podepsal jsem protokol a směl si prohlédnout vyšetřovací spis. Ve spise nebyly žádné důkazy, nic. Prostě pan rada nic neměl. Když mě pan rada vyprovázel k vrátnici, advokát se ho zeptal, jestli byl u Sklo Petr s.r.o. se podívat. Pan rada odpověděl, že ano, a že mu pan Petr ukazoval ty talíře. Napadlo mne, že Sklo Petr s.r.o. nemá žádné talíře mít, protože je měli všechny dodat. Tak to o těch 500 kusech co říkal v lednu 2001 pan Bambule, skladník Sklo Petr s.r.o., byla tedy pravda.

Dne 20.3.2003 se konalo soudní stání, kde jsem byl obžalovaný z výše uvedeného podvodu. Tamtéž mi byla doručena obžaloba, podepsaná státní zástupkyní mgr. Zojou Bayerovou ze státního zastupitelství pro Prahu 4. Přesněji řečeno, obdržel jsem pouze 1. a 3. stranu obžaloby. Stranu 2 jsem nikdy nedostal. Co je na straně 2 obžaloby dodnes nevím. Na 1.straně obžaloby je přesně to, co napsal policejní rada Jaroš v jeho "Usnesení o zahájení trestního stíhání". Paní Bayerová si moc práce nedala, prostě to opsala. Soudu předsedal soudce mgr. Petr Novák a přísedící "z lidu" byli pan Hupka a paní Zpěvánková (důchodkyně). Státní zástupkyně Bayerová nebyla přítomna, místo ní byl přítomen státní zástupce JUDr. Žaba, který si přinesl asi půlmetrový stoh dokumentů, které při jednání podepisoval jeden za druhým a jednání se nevěnoval. Přitom na protokolu z jednání je uvedeno, že přítomna byla státní zástupkyně Friedlová. Celé jednání spočívalo v mé výpovědi o tom jak fungje společnost ve Spojeném království a o tom, jak se dne 24.8.2000 ráno odváželo zboží od Sklo Petr s.r.o. Pak se jednání odročilo na květen.

Mezitím si mne opět pozval pan vyšetřovatel Prokop. Důvodem bylo další trestní oznámení pana Petra na mne. Tentokrát jsem se měl dopustit trestného činu porušení autorských práv a to tím způsobem, že jsem panu Petrovi zadal vyrábět skleněné talíře podle návrhu Ferdinanda Finne. Pan vyšetřovatel mne opět vyslýchal. Hlavně se zajímal o to, zda mi nějaký talíř od pana Petra nezbyl, zda všechno zboží, které Sklo Petr s.r.o. dodala do Bohemia House UK Ltd bylo také dodáno do Norska. Za normálních okolností bych se panem vyšetřovatelem nebavil a odkázal jej na Celní úřad, jenže jsem byl "obžalovaný" a běžel se mnou soud. Na takovéto lidi se česká justice a policie dívá, že už jsou vlastně odsouzeni, protože česká justice ani policie se nikdy nepletou. Takže nezbylo, než dojít na Celní úřad v Praze 4, kam Sklo Petr s.r.o. dodávala zásilky a vyprosit si tam kopie celních deklarací (JCD) pro Sklo Petr s.r.o. Správně mi je vůbec neměli dát, protože vývozcem byla Sklo Petr s.r.o. Když jsem přinesl vyšetřovateli Prokopovi první JCD, pan Prokop na to zíral a ptal se co to je. Sednul jsem s ním a vysvětloval mu, jak probíhá celní odbavení, jak se veze zboží v zaplombovaném kamionu, na hranici se potvrdí další díl JCD, který se vrací zpět na celnici. Vysvětlil jsem mu, co která kolonka na JCD znamená. Pan vyšetřovatel Prokop mi nakázal sehnat i všechna ostatní JCD. To zabralo dost času a práce. Uplynulo přece jen přes dva roky. Také jsem panu vyšetřovateli připomenul, že ve Sklo Petr s.r.o. leží přes 500 talířů a ukázal jsem mu čestné prohlášení paní Petrové, které se přiznala jak rozdávali a na černo prodávali ty autorským zákonem chráněné talíře. Při třetí návštěvě vyšetřovatele Prokopa už pan vyšetřovatel začínal pomalu chápat. Otevřel skříň, v které měl vyšetřovací spisy. Byla jich plná skříň, každý tak 20 cm tlustý. A povídal: "Podívejte se na to, na čtení každýho mám jeden den". Pak zavřel dveře a na zadní straně dveří měl "pavouka", kresbu na kterou ukázal a povídal: "a to ještě mám vyšetřovat harwardský fondy. Tak se nedivte, že na nic nemám čas." A potom pokračoval: "Já si dojdu za panem radou a řeknu mu, aby se to stahlo, nebo bude ostuda. Ono to je asi celé jinak." Odcházel jsem z Úřadu závažné hospodářské kriminality a říkal jsem si, že s takovýmito vyšetřovateli ten Kožený na Bahamách je v naprosté pohodě.

Dne 2.5.2003 se konalo pokračování soudního jednání. Překvapením pro mne bylo, kdo přišel ze státního zastupitelství. Nebyla to pani Bayerová, ale přišel člověk, muž, kterého si pamatuju z roku 1983 z pánských letních šaten v plaveckém areálu v Praze Podolí. Jeho činnost v těch šatnách se mi tenkrát hluboce vryla do mysli, proto jsem si ho zapamatoval a od té doby jsem v tomhle plaveckém arálu již nikdy nebyl. Tenhle pán, nyní státní zástupce ze státního zastupitelství pro Prahu 4, se tentokrát dostavil oblečený do růžové hedvábné košile s kraječkama. Složení soudu a přísedících se nezměnilo. Během jednání vypovídal pan Petr, respektive, ten jeho výpověď přečetl z papíru. Po každé výpovědi mají všichni právo na dotazy. Zaptal jsem se pana Petra, proč tento problém řešil trestním oznámením na mne, když se jedná o obchodní spor. Pan Petr odpověděl, že nemají peníze, aby žalovali Bohemia House UK Ltd v Londýně, tak že si to dávají na Policii,protože tam to mají zajištěné. Pan předseda soudu se tomu zasmál a řekl slečně zapisovatelce, aby to nezapisovala. Pak vypovídala manželka pane Petra, paní Ladislava Petrová, která řekla, že ona osobně ode mne žádný slib neslyšela, že vše ví jen od jejího manžela. Po paní Petrové vypovídal bývalý skladník pan Bambule a potvrdil, že o odletu do Londýna ví z doslechu od paní Petrové nebo pana Petra a ode mne že to neslyšel. Dále vypovídala sl. Murínová, která zboží balila a kontrolovala. Poté se četly listinné důkazy a nakonec soud vynesl rozsudek, kde konstatoval, že jsem se nedopustil trestného činu, protože skutek jak je popsán v obžalobě není trestným činem.

Dne 26.5.2003 se proti rozsudku odvolala státní zástupkyně Bayerová a namítala, že soud měl vyslechnout také ředitele špeditérské společnosti Čechofracht a nechat vypracovat znalecký posudek, aby se zjistila skutečná výše škody. Ostatní námitky, které státní zástupkyně Bayerová uvedla v jejím odvolání neměly "hlavu ani patu" a evidentně pocházely z tvorby pana Petra. Státní zástupkyně Bayerová je zřejmě nahodile odněkud opsala.

Dne 22.7.2003 v 15 hodin se konalo soudní jednání na Městském soudě v Praze, kde se řešilo odvolání státní zástupkyně Bayerové. Soud odvolání státní zástupkyně smetl jednou větou, s tím, že je bezpředmětné. Soud přečetl dopis Policie ČR, ovšem nikoliv nahlas, ale přečetla si jej soudkyně pro sebe. Co v dopise bylo nevím, ke mě se dopis nikdy nedostal a ve spise jsem jej nenašel. Ale zřejmě to byl dopis vyšetřovatele Prokopa nebo policejního rady Jaroše, kteří pravděpodobně chtěli věc zrušit. Předsedkyně soudu si několik minut četla dopis a pak řekla, že soud se nemusí dopisem Policie ČR zabývat. Předsedkyně soudu spěchala, protože soudní budova se v 15:45 zamykala a musela tedy stihnout ještě usnesení, dojít se převléknout a opustit budovu. Rychle tedy zkonstatovala, že poškozený si podal dvě žaloby k obchodnímu soudu, čímž ovšem zaměnila Bohemia House UK Ltd a Sklo Petr s.r.o., tedy zaměnila obžalovaného a poškozeného. Pak soudkyně zamítla návrh státní zástupkyně na vyhotovení znaleckého posudku a vynesla usnesení, v kterém zrušila rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 a vše vrátila zpět. V odůvodnění k usnesení paní soudkyně JUDr. Burianová zaměnila obžalovaného a poškozeného a doporučila mne odsoudit.

Dne 15.10.2003 se konalo opakované hlavní líčení u Obvodního soudu pro Prahu 4. Předsedou byl opět pan soudce mgr. Petr Novák, který se však tentokrát musel řídit doporučením soudu vyšší instance, tedy názorem paní soudkyně JUDr. Burianové z Městského soudu v Praze. Tentokrát se stihly všechny výpovědi za jediné stání. Všichni vypovídali stejně, až na pana Petra a pana Bumbulu. Ti změnili datum, kdy mělo dojít k předání zboží. Zatímco v květnu tvrdili, že se tak stalo 24.8., nyní aby dosáhli mého odsouzení, posunuli datum už na 23.8. Důvod byl prostý - bylo potřeba dát do souladu kdy jsem měl jeden den převzít zboží a slíbit, že druhý den poletím do Londýna. Můj požadavek na vyslechnutí celníků a špeditérů, kteří zboží od Sklo Petr s.r.o. přebírali a tím dokázali, že já je nepřevzal, tak tento požadavek soudce Novák odbyl výrokem: "Obžalovaný sedněte a nerušte jednání. Soud všechno ví a všechno zná". Na dotaz na Pana Petra, aby se vyjádřil k rozporu, že předal zboží v Praze 4 v Táborské ulici a přitom na něj má celní deklaraci, že jej exportoval do zahraničí a ze zboží neodvedl DPH, což by měl, kdyby zboží v Praze 4 předal (ale pak už by jej zase nemohl exportovat, když už jej předal a nebylo jeho). Tak na tento dotaz pan Petr odpověděl takto: "Já ho předal neprávně a právně jsem ho exportoval". Tomu se všichni přítomní pobaveně zasmáli a mne napadlo navrhnout soudu, aby nechal pana Petra přezkoumat, jestli je svéprávný. Pan soudce mgr. Petr Novák potom iniciativně vylepšil údajně vzniklou škodu z Kč 830 tisíc na Kč 971 tisíc. Pan Petr přece jen měl nějaké výdaje s tím udáním a soudy, které se tak táhly. V závěru soud vynesl rozsudek a odsoudil mne k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 roků, který podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání 4 roků a dále k povinnosti uhradit Sklo Petr s.r.o. škodu ve výši Kč 935,357. Přitom není jasné proč měla být tato částka k uhražení nižší než tak, kterou soudce Novák uvedl v rozsudku o odstavec výše.

Dne 23.10.2003 jsme podali na pana Zdeňka Petra a pana Filipa Bambule trestní oznámení pro trestný čin křivé výpovědi před soudem, protože účelově měnili jejich výpovědi. Vedle toho jsme písemně vyzvali vyšetřovatele Prokopa a státní zástupkyni Bayerovou, aby sdělili Z. Petrovi obvinění z trestného činu krácení daně. Důvodem bylo tvrzení v obžalobě, že jsem převzal zboží v Táborské ulici v Praze 4, tedy na území České republiky, což se dokazovalo fakturou Sklo Petr s.r.o. vydanou pro Bohemia House UK Ltd v Londýně. Na této faktuře však nebylo DPH. A pokud skutečně k předání zboží na území ČR došlo, pak na faktuře měla být DPH a tuto DPH ve výši Kč 211.880.- měla Sklo Petr s.r.o. odvést Fnančnímu úřadu v Praze 4. Toto byl zásadní problém pro Policii ČR i státní zástupkyni Bayerovou. Kdyby sdělili Z. Petrovi obvinění z krácení daně, pan Petr by ihned reagoval, že to je nesmysl, protože on to zboží v Táborské ulici v Praze 4 nepředal, ale řádně exportoval do zahraničí. To by doložil celní deklarací. Jenže pak by státní zástupkyně Bayerová nemohla tvrdit, že jsem zboží převzal a bylo by po obžalobě.

Dne 12.12.2003 jsem k Městskému soudu v Praze podal odvolání proti rozsudku a to prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. Z. Stejskala (mohu vřele doporučit). Vedle toho společnost Bohemia House UK Ltd v Londýně zahájila šetření, suplování práce Policie ČR, s cílem nalézt důkazy, kde a jak zboží od Sklo Petr s.r.o. skončilo. Toto šetření bylo časově i finančně náročné a ačkoliv Bohemia House UK Ltd ani zdaleka neměla takové možnosti jako Policie ČR, přesto byla mnohem úspěšnější. Podařilo se zajistit nákladní listy od přepravovaného zboží, podařilo se nalézt vozidlo i řidiče, který zboží přepravoval ze Sklo Petr s.r.o v Praze 4 do celního pásma Čechofrachtu v Praze 10 a také plnou moc Sklo Petr s.r.o., kterou zplnomocnila Čechofracht a.s. k přebírání zboží a provádění celního odbavení. Z nalezených dokumentů, které máme v originále vyplynul podvod Zdenka Petra.

Co se tehdy skutečně stalo a co bylo dříve známo:

Dne 23.8. před 4.hodinou odpoledne přišla od paní Petrové ze Sklo Petr s.r.o. faxem faktura na 650 kusů talířů, z toho ale 50 kusů zmetků. Navíc ve faktuře chybělo balné, kartonáž. Upozornil jsem na to paní Petrovou a objednal na pátek 25.8. vozidlo u špeditéra Čechofracht, které by odvezlo zboží z Nuslí v Praze od Sklo Petr s.r.o. Druhý den, ve čtvrtek 24.8. ráno v 9 hodin zavolal pan Petr a řekl mi, že mám hned k němu přijít, že se talíře nakládají. Měl jsem za to, že Čechofracht se spletl a poslal vozidlo o den dříve. Dojel jsem ke Sklo Petr s.r.o., vozidlo tam skutečně bylo a nakládalo se. Pan Petr chtěl po mne 16 tisíc liber v hotovosti. Obvyklý folklór. Řekl jsem mu, že žádné libry nebudou, že jsem měl letět do Londýna a protože nesplnil dodávku, tak jsem neodletěl. Auto s nákladem odjelo. Toto vidělo 5 lidí, pan Petr, paní Petrová, slečna Murínová, já a paní Bejšáková, pracovnice Sklo Petr s.r.o. Až potud bylo vše známé.

Co už známé nebylo a co se také stalo:

Vozidlo dne 24.8.2000 nebylo od Čechofrachtu, ale bylo to vozidlo organizované zřejmě panem Petrem. A toto vozidlo, které se 24.8. ráno naložilo a všichni jej viděli odjet se později vrátilo zpět do Sklo Petr s.r.o. O tom se zmínila sl. Murínová v jedné výpovědi, ale nikdo se tím nezabýval a později sl. Murínovou už k soudu nezvali. Vozidlo, které jsem já ve středu odpoledne 23.8. faxem objednal u Čechofrachtu na pátek ráno 25.8., přijelo skutečně až ráno v pátek 25.8. Ten den byl už pan Petr v Chorvatsku a ve firmě Sklo Petr s.r.o. byla jen paní Petrová a její pracovnice paní Bejšáková. Paní Petrová nemohla poslat auto pryč prázdné, protože by mi z Čechofrachtu zavolali, že zboží nepřivezli a tím by se provalilo, že vozidlo z předešlého dne nebylo od Čechofrachtu. A tak paní Petrová s paní Bejšákovou sami naložily ručně 3.5 tuny zboží na vozidlo Čechofrachtu a odeslali je. Tím se také vysvětlilo, proč je na celní dokumentaci razítko celnice až 25.8. a ne dne 24.8.

Dne 6.2.2004 se konalo soudní jednání na Městském soudě v Praze, kde se řešilo odvolání. Soud za předsednictví JUDr. Evy Burianové zamítl moje odvolání a v odůvodnění pochválil soudce Nováka z Obvodního soudu pro Prahu 4, jak vše správně rozhodl. Mě byla zkrácena pouze zkušební doba ze 4 roků na 2 roky. Rozsudek tak byl pravomocný a nebylo možno se proti němu odvolat. Pouze podat dovolání k Nejvyššímu soudu a k Ústavnímu soudu.

Dne 10.2.2004 jsme se s advokátem JUDr. Stejskalem vypravili na Policii ČR a panu vyšetřovateli Prokopovi toto vše naservírovali, výsledky práce kterou měl udělat on v roce 2002. Tím jsme podali na Zdenka Petra trestní oznámení pro pokus o podvod, protože ten se snažil získat dne 24.8.2000 částku 16 tisíc liber v hotovosti a předváděl odvoz zboží, které ve skutečnosti nedodal. Pan vyšetřovatel Prokop s nelibostí sepsal protokol.

Dne 16.2.2004 vyslechl vyšetřovatel Prokop řidiče vozidla, které skutečně dne 25.8. odvezlo zboží od Sklo Petr s.r.o. Řidič Václav Škorpil vypověděl, že skutečně přijel pro zboží až 25.8. ráno, přivezl prázdné palety a převzal zboží od paní Petrové. Vypověděl, že nebyl přítomen žádný muž, tedy ani já, ani pan Petr a že zboží ten den předal celníkům v Čechofrachtu. Tím panu vyšetřovateli potvrdil, že jsem zboží nemohl převzít. A také se potvrdila pravost dokumentů, které Bohemia House UK Ltd zajistila jako důkazní materiál, ačkoliv tak měla udělat Policie ČR.

Dne 3.3.2004 jsme obdrželi dopis od státní zástupkyně JUDr. Jany Bachtíkové z Městského státního zastupitelství v Praze, která nám sdělila, že trestní oznámení pro křivou výpověď na Z. Petra a F. Bambulu se postupuje k vyřízení na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Zmiňuji se tu o tomto proto, že k paní Bachtíkové se později vrátíme.

V průběhu března 2004 jsme se rozhodli nechat vypracovat znalecký posudek na výši škody, kterou Sklo Petr s.r.o. způsobila. Takovýto znalecký posudek však musí vypracovat soudní znalec ČR z oboru ekonomie. Nejprve jsme se obrátili na soudního znalce Zdeňka Kroupu z Prahy 9. Ten si vzal všechny podklady, faktury, celní deklarace a slíbil že se ozve a vypracuje posudek. Když se několik týdnů nic nedělo, zavolal jsem panu Kroupovi. Pan Kroupa oznámil dosti povýšeným tónem, že jeho manželka je státní zástupkyně na Praze 9 a on, že se s trestancema nezahazuje. Hledal jsem tedy jiného soudního znalce. Nalezl jsem ing. Petra Tůmu, znalce z oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady a tomu jsem zadal vypracování znaleckého posudku. Předali jsme všechny účetní dokumenty, faktury, celní deklarace, smlouvy. Výsledkem byl 14.4.2004 vypracovaný úřední znalecký posudek, který konstatoval, že Sklo Petr s.r.o. způsobila společnosti Bohemia House UK Ltd v Londýně škodu v ušlém zisku ve výši GBP 20,478.80

Dne 21.4.2004 odeslal advokát JUDr. Stejskal mým jménem dovolání k Nejvyššímu soudu ČR proti rozsudku Městského soudu z 5.2.2004. Znalecký posudek ing. Petra Tůmy byl přílohou.

Dne 9.8.2004 vyšetřovatel Prokop odložil trestní oznámení na Zdenka Petra pro trestný čin podvodu a porušování autorských práv, protože se mu nepodařilo po 4 rocích nalézt řidiče vozidla, který dne 24.8. z iniciativy pana Petra naložil zboží a simuloval jeho odvoz. Panu vyšetřovateli se také nepovedlo nalézt 500 kusů skleněných talířů o váze cca 3000 kg a objemu několika kubických metrů, které si pan Zdeněk Petr "ulil" pro vlastní kšeftování a o kterých později tvrdil, že mu zbyly.

Dne 30.6.2004 jsem prodal můj podíl ve společnosti Bohemia House s.r.o. v Praze do společnosti Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Nebyl jsem tak již majitelem české Bohemia House s.r.o., nýbrž celou tuto českou společnost nyní od 1.7.2004 vlastnila právnická osoba se sídlem ve Spojeném království. Toto rozhodnutí mělo zásadní dopad na chod české Bohemia House do budoucna. Jedním z důvodů byl totiž odhad, že pan Petr se bude snažit zmocnit se majetku Bohemia House s.r.o.

Dne 17.8.2004 vyšetřovatel Policie ČR z odboru obecné kriminality v Praze 2, pprap. Vratislav Pospíšil odložil trestní oznámení pro trestný čin křivé výpovědi před soudem, podané na Zdenka Petra a Filipa Bambulu. V odůvodnění pan vyšetřovatel Pospíšil uvedl, že jsem byl odsouzen a tedy, de facto se netřeba věcí zabývat.

Dne 7.10.2004 vydal státní zástupce JUDr. Josef Žaba z Obvodního státního zastupitelství v Praze 4 usnesení, ve kterém uvedl řadu nepravdivých skutečností, aby ochránil Zdenka Petra před trestním stíháním. Naprosto fascinující je věta, kde státní zástupce tvrdil, že Zdenek Petr neporušil autorská práva, když "každý talíř, podnos, který vytvořil, byl společným uměleckým dílem Ferdinanda Finneho, jenž vytvořil námět a ak. malíře Zd. Petra, který ho přenesl do skla nebo na sklo s jeho souhlasem. Z tohoto důvodu se společenská nebezpečnost porušení smlouvy jeví jako nepatrná". V prvé řadě, F. Finne byl v roce 2000 mrtvý, zemřel 31.12.1999 a Zdeněk Petr od něj nikdy žádný souhlas neměl. A dále, těch 500 kusů výrobků co si Zdenek Petr "ulil" v roce 2000 mělo hodnotu Kč 725,000 a k tomu nutno přičíst dalších 106 kusů z roku 1999. Tato suma se jevila státnímu zástupci JUDr. Žabovi nepatrná.
V témže dopise v poslední větě státní zástupce JUDr. Josef Žaba uvedl, že "za celou věcí jsou rozpory vzniklé z plnění obchodní smlouvy a k rozhodování o nárocích z obchodních smluv jsou příslušné civilní soudy, nikoliv orgány činné v trestním řízení". Proč tedy obchodní spor mezi Sklo Petr s.r.o. a Bohemia House UK Ltd řešilo státní zastupitelství pro Prahu 4 jako trestní věc, to pan státní zástupce JUDr. Žaba nevysvětlil.


dopis od státního zástupce JUDr. Josefa Žaby
Dne 11.10.2004 nám napsal státní zástupce JUDr. Josef Žaba z Obvodního státního zastupitelství v Praze 4 dopis označený jako "Věc: podezřelý Zdenek Petr Picka ". V dopise státní zástupce opětovně zdůvodnil, že Zdenek Petr se nedopustil trestného činu porušení autorských práv, protože se souhlasem autora, Ferdinanda Finne, pouze napodoboval jeho originální díla. Tak od státního zástupce ČR, člověka s akademickým vzděláním, by se jistě dala čekat lepší výmluva. Ovšem o úrovni státního zástupce ČR, pana JUDr. Josefa Žaby na druhou stranu svědčí obálka, v níž nám dopis zaslal. Vypadá, že ji psalo malé děcko, které se učí psát, ale skutečně je to obálka od dopisu státního zástupce ČR, JUDr. Josefa Žaby.

Dne 13.10.2004 podala Sklo Petr s.r.o. návrh k Obvodnímu soudu v Praze 9, kterým se snažila zjistit stav mého majetku. Současně na mne pan Zdenek Petr podal trestní oznámení na Policii ČR, kde uvedl, že jsem jej, Zdenka Petra poškodil tím, že jsem svůj podíl v české Bohemia House s.r.o. prodal anglické Bohemia House UK Ltd.

Dne 26.11.2004 jsem tedy vysvětloval pprap. Janáčkovi na Policii ČR v Praze 8 - Karlíně, jak jsem prodal můj podíl v české Bohemia House s.r.o. do anglické Bohemia House UK Ltd.

Dne 23.12.2004 vydal Nejvyšší soud ČR usnesení, kterým rozhodl o mém dovolání a rozsudek Městského soudu v Praze z 5.2.2004 zrušil. Současně také zrušil vše co na tento rozsudek navazovalo. V odůvodnění k usnesení mimo jiné uvedl, že Obvodní soud chybně ztotožňuje podvodný úmysl (subjektivní stránku trestného činu) s uvedením někoho v omyl (objektivní stránku) a vyjádřil pochybení, že k tomuto vůbec došlo. Nejvyšší soud ČR pak Obvodnímu soudu v Praze 4 přikázal celou věc znovu projednat.

Dne 5.1.2005 si pan vyšetřovatel pprap. Janáček z Policie ČR v Praze 8 - Karlíně žádal dańová hlášení české Bohemia House s.r.o. a znalecký posudek ing. Petra Tůmy. Odkázal jsem jej jednak na Finanční úřad v Praze 2, kde mohl dańová hlášení české Bohemia House s.r.o. získat, a dále na dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, kde se nacházel také znalecký posudek ing. Petra Tůmy. Pan vyšetřovatel Janáček prohlásil, že se mu nechce na Finanční úřad, ani se mu nechce psát dopis k Nejvyššímu soudu o zapůjčení nebo okopírování znaleckého posudku a žádal si zajistit tyto dokumenty ode mne. Vysvětlil jsem panu vyšetřovateli, že já dokumenty nemám, protože mi nepatří, neboť jsou majetkem společnosti Bohemia House UK Ltd ve Spojeném království. Pan vyšetřovatel tedy napsal a podepsal písemnou objednávku, adresovanou společnosti Bohemia House UK Ltd ve Spojeném království, kde si objednal kopie dokumentů.

Dne 17.1.2005 byly kopie dokumentů panu vyšetřovateli Janáčkovi doručeny a ten podepsal jejich převzetí.

Dne 1.3.2005 pan vyšetřovatel pprap. Janáček z Policie ČR v Praze 8 - Karlíně vydal usnesení, kterým odložil trestní oznámení Zdenka Petra. Toto trestní oznámení Zdenka Petra bylo totiž s ohledem na usnesení Nejvyššího soudu ČR v Brně, dne 23.12.2004 bezpředmětné.

Dne 24.3.2005 jsme obdrželi dopis od Ministerstva financí ČR, odboru 18 - DPH, kde nám sdělili, že pokud Sklo Petr s.r.o. předala zboží v Táborské ulici v Praze 4 , pak byla povinnost Sklo Petr s.r.o. odvést DPH. A pokud tak neučinili, došlo ke krácení daně. Tedy, potvrdilo se to, co jsme psali státní zástupkyni Zoje Bayerové a Policii ČR dne 23.10.2003.

Dne 25.3.2005 se konalo již po třetí, opakované hlavní líčení u Obvodního soudu pro Prahu 4. Předsedou byl opět pan soudce mgr. Petr Novák. K jednání se tentokrát dostavila také státní zástupkyně Zoja Bayerová. Pan soudce Novák měl zřejmě celého případu už dost a tak jednání mělo velmi nestandardní průběh. Pan soudce Novák nejprve přečetl usnesení Nejvyššího soudu ČR. Můj advokát, obhájce JUDr. Stejskal požadoval nový výslech obžalovaného. Pan soudce o tom 10 minut přemýšlel. Po přestávce zkonstatoval: " Obžalovaný dělá vše pro to, aby nebyl odsouzen. Žádost o výslech se proto zamítá". Obhájce JUDr. Stejskal dále požadoval výslech svědků ze společnosti Čechofracht, celního úředníka Topola, který clil zboží od Sklo Petr s.r.o. dne 25.8.2000, celní deklarantky paní Ohrablové, která na základě plné moci podepsané paní Petrovou jednala za Sklo Petr s.r.o. a soudního znalce ing. Petra Tůmy. Pan soudce si vzal 1 minutu na rozmyšlenou a poté bez komentáře žádost o výslech svědků zamítnul. Dalším pozoruhodným rysem bylo chování paní státní zástupkyně Bayerové, která kýváním hlavou a rukama signalizovala panu soudci co má a co nemá. Z jejího chování k zástupkyni pana Zdenka Petra bylo zřejmé, že se nevidí poprvé a jsou spolu dobré kamarádky. Po zamítnutí žádosti o výslech svědků již zbyl prostor pouze pro závěrečné řeči a pan soudce Novák vynesl rozsudek. Rozsudek včetně odůvodnění naprosto stejný jak dne 15.10.2003. Proti tomuto rozsudku jsme pochopitelně opětovně podali odvolání k Městskému soudu v Praze, protože soud svým jednáním porušil právo obžalovaného na obhajobu.

Dne 5.4.2005 nám ředitel daňového odboru Ministerstva financí poslal dopis v souvislosti s vývozem zboží Sklo Petr s.r.o. V dopise nám potvrdil, že celní deklarace Sklo Petr s.r.o. z 25.8.2000 je pravá a že faktura Sklo Petr s.r.o. není žádným dokladem o tom, že k předání zboží v Táborské ulici došlo. Ke změně vlastnických práv došlo až po faktickém přechodu zboží přes státní hranici, resp. celní úřad v Praze 10. Tím padl další údajný důkaz státní zástupkyně Bajerové, která tvrdila, že pan Petr vystavil fakturu a tím zboží dodal.

Dne 24.8.2005 vydal Městský soud v Praze usnesení, kterým zrušil rozsudek Obvodního soudu v Praze 4 ze dne 25.3.2005 a nařídil celou věc znovu projednat. Kromě toho nařídil rozsáhlý výslech svědků, mimo jiné také odběratele v Norsku, pana Trulse Hatla z Kunst til Glede. Případ byl panu soudci mgr. Novákovi odebrán a přidělen jinému soudci.

Dne 6.10.2005 jsme podali trestní oznámení na policejního radu, pplk. JUDr. Jiřího Jaroše a vyšetřovatele Policie ČR, npor. Čestmíra Prokopa, oba z úřadu vyšetřování závažné hospodářské kriminality v Praze 4, a to pro podezření z trestného činu maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti. V případě policejního rady Jaroše také pro trestný čin křivého obvinění. Důvodem bylo jakým způsobem oba vedli vyšetřování.

Dne 10.10.2005 jsem nechal pořídit výpis z Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, týkající se české Bohemia House s.r.o. a s údivem jsem zjistil, že nejsem na výpise uveden ve funkci jednatele. V této věci byl činěn dotaz na Obchodní rejstřík. V odpovědi ze dne 21.10.2005 se uvádí, že jsem byl vymazán z podnětu Zdenka Petra. Usnesení o výmazu bylo zasláno podavateli, panu Z. Petrovi. Jednatel ani společník si prý usnesení nevyžádali a tak se jim nic neoznamovalo.


"na pokračování se pracuje "