Žaloba na Sklo Petr s.r.o.- kauza 11 Cm 216/2003, Městský soud v Praze
prosinec 2010


bez komentáře ...
V lednu roku 2000 uzavřela společnost Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království písemnou smlouvu se společností Sklo Petr s.r.o. (IC 25765761). Předmětem smlouvy bylo dodání konkrétního množství zboží do 29.8.2000. Jednalo se tedy o termínovanou smlouvu. Podrobně jsou problémy se Sklo Petr s.r.o. posány v kapitole Spor s panem Zdeňkem Petrem - Sklo Petr s.r.o.. Podstatou žaloby na Sklo Petr s.r.o. byly podvody pana Zdeňka Petra, který jednal za Sklo Petr s.r.o. a nedodával všechno zboží, které vyrobil. Velkou část zboží si nechával a prodával jej v rozporu se smlouvou ve vlastních prodejničkách. Vedle toho tím také porušoval autorská práva. K datu 29.8.2000 tak jen nedodáním zboží a nesplněním smlouvy způsobil společnosti Bohemia House UK Ltd škodu přesahující 20 tisíc britských liber, tj. v té době asi 1.2 milionu Kč. Bohemia House UK Ltd tuto škodu zčásti sanovala dne 31.10.2000 provedení zápočtu vzájemných závazků a pohledávek proti poslední dodávce zboží od Sklo Petr s.r.o. ze dne 25.8.2000. Tím se povedlo škodu snížit na cca 5000 liber a tato zbývající částka se stala předětem žaloby 11 Cm 216/2003.

V praxi se však tato žaloba nikdy neprojednávala. Pan Zdeněk Petr ji na mnoho roků zablokoval podáním trestního oznámení na ředitele žalobce Bohemia House UK Ltd.

Podle poslední zprávy od Městského soudu ze září 2010 došlo navíc k výměně soudce. Na tomto případu je názorně vidět, jak nefunkční česká justice poškozuje podnikání v České republice.