Naše investice $28 milionu do České republiky
červen 2010

mikrovlnné elektronické součástky
ilustrační foto - mikrovlnná elektronická součástka
V červenci roku 2004 jsme dokončili akvizici, převzali jsme českou Bohemia House s.r.o. (IČo 25644611) a začali jsme pro ni hledat nový kapitál a projekt. V průběhu roku 2007 bylo rozhodnuto, že tato česká společnost bude použita pro nový podnik, který bude vyrábět mikrovlnné elektronické součástky. Pro ty nezasvěcenné - mikrovlnné elektronické součástky jsou komponenty, které se používají v radarech, leteckém průmyslu, telekomunikačních přístrojích a zařízeních. Jedná se bez vyjímky o výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Jejich výroba fakticky složitá není, o to složitější je však jejich vývoj a návrh. Jak vývoj, tak i výroba však vyžaduje vysoké finanční investice, které mají návratnost až po několika letech. V České republice je pro tuto oblast průmyslu historické zázemí a to jak v oblasti vývoje, který však zkomírá na nedostatku financí, tak v oblasti výroby, která zanikla po roce 1990.

Naším prvotním cílem bylo zajistit dostatečný kapitál na obnovu tohoto segmentu elektronického průmyslu. K tomu jsme využili v roce 2008 společnost ALL Finance (UK) Ltd, která vznikla oddělením z Bohemia House UK Ltd ve Spojeném království. V roce 2008 se podařilo zajistit kapitál $34 milionů, z nichž část měla být investována do vývoje a část do výroby. Pro tento projekt byla spolu s investorem vytvořena nová společnost Dennis South West Limited na kterou přešla česká Bohemia House UK s.r.o. v Praze. Česká Bohemia House UK s.r.o. se sídlem v Praze 3 změnila název na Dennisova jihozápadní společnost s.r.o. (IČo 25644611).

Problémem pro rozjezd této investice jsou neurovnané vztahy mezi Českou republikou a investorem. V prvé řadě jsou zde dvě žaloby na Sklo Petr s.r.o., které se vlečou od roku 2003, kde věřitelem a žalobcem je Dennis South West Limited ve Spojeném království, současný jediný společník Dennisovy jihozápadní s.r.o. Dále jsou zde neurovnané vztahy mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a Dennisovou jihozápadní spol. s.r.o. ve věci Charley Buxbaum, kauza 16C14/2002 vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 a u Obvodního soudu pro Prahu 6. Dále je překážkou trestní oznámení na soudkyni JUDr. Zuzanu Šmídovou z Obvodního soudu pro Prahu 2, kde oznamovatelem je Dennis South West Limited a poškozeným Dennisova jihozápadní s.r.o. A konečně iniciátor tohoto projektu, Bohemia House UK Ltd, která provozuje vývoj pro tento projekt, má pohledávky u Ministerstva spravedlnosti ČR a podala v minulosti několik trestních oznámení především na úředníky resortu Ministerstva spravedlnosti ČR.

V současnosti z celkové částky $34 milionů bylo investováno zhruba $6 milionů do vývoje a přípravy výroby. Z praktických důvodů s ohledem na neurovnané vztahy s Českou republikou probíhá vývoj v Singapore a v Indii. Na posledním jednání všech zúčastněných ve dnech 21. a 22. června 2010 bylo jednomyslně odsouhlaseno investici ve výši cca $28 milionů do výroby v ČR opět odložit právě z důvodu neurovnaných vztahů s úřady ČR. Do budoucna se uvažuje o investici v oblasti Rožnova pod Radhoštěm, kde by bylo zaměstnáno přibližně 60 pracovníků ve výrobě. To ovšem za předpokladu, že v dohledné době budou vztahy všech zúčastněných s ČR urovnány. Pokud k urovnání vztahů s ČR nedojde, bude investice do výroby realizována pravděpodobně v Indii anebo v Singapore. Obě uvažované země, totiž Indie a Singapore, jsou na rozdíl od České republiky stabilními zeměmi s fungujícím právním systémem.