Praktikování korupce v Česku
červen 2010

korupce v Česku
Koncem května 2010 se dostal na politické výsluní také nový politik, pan Radek John. Jedním z jeho politických priorit je boj proti korupci. Pan John si představuje boj proti korupci velmi naivně. Chtěl by se stát ministrem vnitra ČR a zavést speciální antikorupční soudy a antikorupční státní zastupitelství a k tomu policejní agenty provokatéry. Myslím, že těmito způsoby se nanejvýše ztrapní.

V České republice je celá řada různých druhů korupce, počínaje primitivními "bribes" u kadeřníka, přes menší hotovostní úplatek na úřadě za rychlejší vyřízení žádosti až po korupci ve vedoucích funkcích státu.

Použití policejního agenta provokatéra je snad použitelné v případě "tuzéra" v restauraci nebo u kadeřníka, protože tam dává každý a zákazníci jsou anonymní. Horší to bude již v případě úplatku za rychlejší vyřízení například stavebního povolení na obecním úřadě. Úředníci na obecních úřadech obvykle své "ovečky" dobře znají a tak se mezi tyto ovečky cizí agent provokatér vetře velmi těžko. Úředník na obecním úřadě si dá pozor, aby nebral flašku nebo tuzér od někoho, koho vidí poprvé.

O tom jak vyřešit korupci mezi politiky a ve státním establishmentu vůbec, a také například v resortu justice, o tom pan Radek John zřejmě nemá ani tušení. Přitom právě tato korupce je ta nezávažnější na rozdíl od padesátikoruny, kterou dostane kadeřnice nebo servírka.

Jak vlastně funguje korupce ve státním aparátě, ve vysoké politice? Možností je relativně mnoho a dokazatelnost je skutečně nulová. Určitě jste si všimli, že v České republice prosperují ty firmy, které mají známosti. Bez známostí v Česku neprosperuje žádná firma. Popíšu zde jeden fiktivní případ, jak lze legálně v mezích zákonů přijít k úplatku 200 milionů korun.

Pan Novák z Brna chodil do základní školy s panem Koudelkou. Časem si založili společnou firmu kterou nazvali Tunelářská a.s., aby ne, vždyť se tolik let znají. Firma Tunelářská a.s. se zabývala stavbou tunelů a mostů. Pan Koudelka vstoupil do strany Radostný zítřek a časem se za stranu Radostný zítřek stal poslancem. A protože pan Koudelka je družné povahy, dotáhl to až na ministra a z firmy Tunelářská a.s. odešel.

Ministerstvo pro všeobecný rozvoj a blaho, které pan Koudelka řídil dostalo za úkol zajistit výstavbu tunelu pod Sněžkou do Polska. Pan ministr Koudelka vyhlásil výběrové řízení, které náhodou vyhrála firma Tunelářská a.s., protože předložila nabídku s nejnižší cenou, pouhých 1.5 miliardy Kč.

Firma Tunelářská a.s. zadala vyhotovení projektu zkušené mezinárodní firmě GEOS LLC se sídlem v Delaware v USA, která patří panu Švarcovi z Prahy. Pan Švarc je tchán pana Nováka. Firma GEOS LLC si pro vyhotovení projektu musela objednat speciální konzultace u firmy Global Consulting LLC sídlící v Nevadě v USA. Firma Global Consulting LLC patří panu Laskavému z Ostravy. Pan Laskavý z Ostravy je ženatý a za manželku si kdysi vzal paní Koudelkovou, sestru pana Koudelky, který je dnes ministrem v ČR na Ministestvu pro všeobecný rozvoj a blaho. Pánové Laskavý a Koudelka se vůbec neznají, pravda, občas se potkávají na golfu.

Po pár měsících stavby se zjistilo, že pod Sněžkou jsou zcela jiné geologické poměry a projekt bude opožděn a bude dražší. Ministerstvo pro všeobecný rozvoj a blaho tedy muselo uvolnit dalších 500 milionů Kč na dostavbu. Firma Tunelářská a.s. zaplatila proti faktuře od GEOS LLC za projekt 25 milionů dolarů. Firma GEOS LLC z této čásky zaplatila 10 milionů dolarů firmě Global Consulting LLC do Nevady.

Po čase, sice se zpožděním a s výrazným předražením, celkovými náklady 2 miliardy Kč byl tunel pod Sněžkou dostaven a pan ministr Koudelka za asistence televizních štábů přestřihával pásku. Z těchto 2 miliard Kč se dostalo na účet firmy sestry pana ministra Koudelky 10 milionů dolarů a na účtu firmy GEOS LLC pana Švarce, tchána pana Nováka, majitele Tunelářská a.s. zbylo 25-10=15 milionů dolarů. Pravda, z těch se zaplatily 2 miliony dolarů za geologický průzkum a projekt. Něco padlo na tuzéry lokálním politikům v Krkonoších. No a protože společnosti GEOS LLC a Global Consulting LLC nepatří residentům USA a nepodnikají v USA, tak nepředkládají účetnictví federálním úřadům a tudíž to co vydělaly, tak daní pouze franchízovou daní ve výši pouhých 200 dolarů ročně. Po veřejné oslavě pod Sněžkou se konala ještě soukromá oslava na Seychellech, kam pan ministr Koudelka odjel služebně za účelem studia jiných kultur a jak pomoci rozvojovým zemím a náhodou tam zrovna byl na dovolené pan Novák s tchánem, panem Švarcem.

Tak tomuto se říká korupce ve vysoké politice. Proti takovéto korupci jsou všichni policejní agenti provokatéři krátcí, nepomůžou ani speciální proti-korupční soudci, ani proti-korupční státní zastupitelé. Způsobem jak jí zabránit, je důsledné lustrování osob, abonentů které mají být zvoleni do funkcí kde mohou něco, cokoliv ovlivnit. Pokud chce pan Radek John zvítězit nad korupcí, bude muset bezohledně lustrovat všechny poslance a ministry i jejich příbuzné. Bude muset vyřešit problém v českém bankovnictví, kde české banky bezostyšně vedou bankovní účty neexistujícím firmám, které jsou navíc zapsané v českém obchodním rejstříku jako organizační složky. Anebo má pan Radek John druhou možnost - prostě se na boj proti korupci vykašlat a zapojit se do stávajícího zaběhnutého systému.

klikni zde