Případ pana Zbyňka Hory, aneb reklamace "po česku"
říjen 2008

aukční server Odklepnuto
Reklamace a obchodní spory vůbec se v České republice řeší "českou cestou" - totiž trestním udáním. Důvod je ten, že jednak trestní podání je gratis, kdežto podání k obchodnímu nebo civilnímu soudu je zpoplatněno, a dále, že pokud se problém na Policii ČR vhodně předjedná, což při inteligenci některých úředníků Policie ČR není až takový problém, pak reklamace či obchodní spor postupuje mnohem rychleji, než kdyby byl podán k obchodnímu soudu. A konečně třetím důvodem je fakt, že když udavatel neuspěje, stále nic neplatí, kdežto u obchodního soudu by platil náklady řízení svoje i žalované protistrany.

Podívejte se jakým způsobem řešil reklamaci v hodnotě Kč 100 pan Zbyněk Hora z Moravy.

Začátkem září 2006 se naše společnost Bohemia House UK Ltd registrovala na českém aukčním serveru Odklepnuto.cz. Náš registrační název byl "rataiga" . V té době bylo na Odklepnuto nesmírně málo uživatelů a byl to skoro se dá říci rodinný podnik živnostníka Otto Lustiga z Říčan. V průběhu roku 2007 na Odklepnuto přicházeli noví uživatelé a na podzim 2007 nastal příliv srovnatelný s vlnou tsunami. Ten příliv byl způsoben zemětřesením na konkurenčním portále Aukro, kde tvrdě zvedli poplatky. Jenže pan Lustig, nedokázal přilivovou vlnu absorbovat. A každý příliv jak známo z fyziky, má také odliv. Nově příchozí uživatelé zakrátko zjistili, že Odklepnuto je sice gratis, ale mizerně funkční, často nefunkční vůbec. A tak nastal odliv, noví uživatelé zase odešli. Někteří sice zůstali, ale kritizovali, jiní radili. Jenže pan Lustig nemá rád ani kritiku, ani rady. A tak si vzal příklad z komunistických pohlavárů - kdo kritizoval a radil, byl soudruhy ihned tvrdě a nemilosrdně umlčen. Podobně jednal pan Lustig - kritikům a radilům zablokoval přístup a hotovo.

Někdy na začátku března pan Lustig, známý na Odklepnuto pod přezdívkou "Otto" nám z neznámých důvodů na Odklepnuto zablokoval přístup (asi jsme moc radili) a tak jsme nebyli schopni dovést rozpracované obchody do konce. Arogance moci pana Lustiga, stejně jak komunistických aparátčíků za režimu soudruha Gustáva Husáka byla na bíledni.

Náš bankovní účet v ČR byl veden v britských librách u ČSOB, protože účetnictví vedeme v britských librách a daně platíme Jejímu Veličenstvu královně. O tom jak nefunguje české bankovnictví se dočtete na jiném místě tohoto blogu. Platby pro nás tedy kupující z Odklepnuto museli skládat v hotovosti na pokladně ČSOB. Každá platba složená na účet u ČSOB musela být vždy složitě zjišťována, od koho a za co je. Jestliže někdo složil na účet Kčs 100, u nás se objevilo třeba 2.90 což byla částka v librách, ponížená o poplatky. Většinou bez jakýchkoliv dalších údajů. My zjišťovali jak Sherlock Holmes, od koho a za co ta částka je. Pokud se plátce neozval, bylo téměř nezjistitelné odkud takováto maličká platba pochází. Takovýchto neidentifikovaných plateb v řádek jednotek liber máme dodnes několik. Některé možná patří někomu z Odklepnuto, nevíme.

Po zablokování přístupu panem Lustigem jsme již ani neměli možnost žádného spojení na potenciální kupce-plátce používající různé přezdívky na Odklepnuto. Přitom, kupci-plátci z Odklepnuto mohli najít Bohemia House UK Ltd prostřednictvím Internetu velmi snadno, pokud by chtěli. Stačí na to inteligence malého děcka. Přesto se nikdy nikdo z kupujících z Odklepnuto neozval.

Někdy na jaře 2008 začaly na telefonní číslo +420 775 264 364, které je přes router směrováno do Spojeného království, chodit anonymní výhružné smsky, kde nám někdo neznámý z Česka vyhrožoval fyzickou likvidací a násilím. Pokusili jsme se vše ohlásit na Policii ČR v Praze, ale bez úspěchu. Proto naše oddělení pro speciální záležitosti podle odesílacího telefonního čísla zjistilo odesilatele. Byl jím pan Zbyněk Hora z Brna. Na pana Zbyňka Horu jsme podali trestní oznámení s podezřením na spáchání trestného činu dle §197a odst.1, tr.z. ČR. Mimoto jsme zjistili také řadu dalších věcí o panu Horovi.

Ovšem pan Hora také nelenil, vypravil se na Policii ČR a tam uvedl, že pan Jiří Picka přijímá prý tisíce plateb v objemu 100 Kč od lidí z Odklepnuto a nic jim za to nedává. Sám pan Hora mu prý naleťel a zaplatil 100 Kč a to na firemní účet Bohemia House UK s.r.o., která je v Praze na Žižkově. Pan Picka tedy byl předvolán na policejní stanici v Praze na Žižkově. Zde se zjistilo a doložilo, že Bohemia House UK s.r.o. sice sídlí na Žižkově, ale pan Picka nedělá jednatele, protože v českém Obchodním rejstříku jsou nesmysly a doložilo se, že Bohemia House UK s.r.o. nemá žádný bankovní účet, takže tam pan Hora ani tisíce dalších nic zaplatit nemohli. Celý policejní protokol si můžete přečíst zde. Z udávaného počtu asi tisíce poškozených se ukázalo, že to je bluf pana Hory, policejní vyšetřovatel konstatoval, že o žádném tisíci poškozených nic neví.

Domníváme se, že pan Zbyněk Hora působil na Odklepnuto pod pseudonymem Monty59 a způsobem jakým podal hodnocení na stránce Rataiga zřejmě naplnil skutkovou podstatu trestného činu pomluvy a poškození dobrého jména. Svůj podíl na tom ovšem nese také správce serveru Odklepnuto, pan Otto Lustig. Zablokováním přístupu účtu Rataiga se správce serveru zřejmě dopustil také trestného činu poškození dobrého jména společnosti. Oba pánové, tedy pan Hora a pan Lustig budou muset svoje počínání vysvětlit policejnímu vyšetřovateli a není vyloučeno, že společnost Bohemia House UK Ltd se bude po obou pánech dožadovat patřičného finančního odškodnění. Již za téměř 3 hodinovou časovou ztrátu vzniklou podáním vysvětlení předsedy správní rady na pražské žižkovské policejní stanici vznikla společnosti škoda několik set liber. Tuto škodu by měl uhradit udavatel pan Zbyněk Hora. Není však vyloučeno ještě stíhání pana Hory pro případný trestný čin pomluvy a křivého obvinění. No uvidíme a počkáme, co na to české orgány činné v trestním řízení....

Na tomto případu vidíte, proč není radno v České republice dělat jakéhokoliv statutárního zástupce, jednatele, ap. Namísto toho, aby pan Hora udělal kopii dokladu o zaplacení a napsal objednávku, jaké zboží kam se má poslat, což by ho stálo Kč 17 za poštovní známku, věnoval čas zasílání výhružných SMS zpráv a podal si vše k vyřízení přes Policii ČR, protože ta pracuje zadarmo. Policie ČR je pak přetížena řešením případů všelijakých kverulantů. Výraz kverulant je na místě, nedavno jsem totiž četl komentář jakéhosi státního zástupce v ČR, který se vyjádřil, že nejhorší jsou tzv. "kverulantská oddělení" na státních zastupitelstvích, která řeší podání kverulantů, tedy lidí z ulice.... A každý státní zástupce se děsí toho, že bude na takovéto kverulantské oddělení přeřazen.