Konec mého jednatelství

konec jednatelství
Tenhle příspěvek je o tom, proč a jak jsem ukončil činnost jednatele v české Bohemia House UK s.r.o. Nejprve ale musím uvést, že údaje poskytované tzv. "Obchodním rejstříkem" jsou vemi často zavádějící, chybné a zmatečné, a to bez ohledu na to, že pod těmito údaji jsou barevné známky a obrovské kulaté razítko. Možná právě ty barevné známky a razítko těm údajům mají dodat vážnosti a zdání pravosti.... jenže ve skutečnosti údaje v Obchodním rejstříku mají pouze deklaratorní charakter a nemusí nutně vyjadřovat skutečný stav věci.

Přesně tak je tomu i v mém případě. Na podzim v roce 2004 jsem byl na návrh pana Zdeňka Petra, jednatele Sklo Petr s.r.o. (s kterým máme spory od roku 1999), vymazán se zpětnou platností z funkce jednatele Bohemia House UK s.r.o. Obchodní rejstřík se přitom tuto skutečnost vůbec nenamáhal sdělit mě nebo společníkovi společnosti. Znovu jsem byl do funkce jednatele v Obchodním rejstříku zapsán až v květnu 2006 po dlouhotrvající korespondenci s předsedkyní Obchodního rejstříku. Nyní, od 1.března 2008 už nejsem jednatelem Bohemia House UK s.r.o. a Obchodní rejstřík, ačkoliv tuto informaci prokazatelně přijal, není schopen provést opravu ve vlastních zápisech.

Ale popořadě, jak k tomu došlo. Po přistoupení ČR k Evropskému Společenství jsem svůj 100% podíl v tehdejší Bohemia House prodal společnosti Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království. Důvodem byla snaha sloučit obě společnosti, integrovat je, protože se očekávala další integrace ČR do EU. Od 1.července 2004 jsem tedy již nebyl společníkem v Bohemia House s.r.o., nýbrž pouze jednatelem s výhledem na krátkou dobu. V rámci slučování firem přijala také česká společnost stejné jméno jak její anglická matka, přibylo jí v názvu "UK" což znamená "United Kingdom" a nikoliv "Univerzita Karlova" jak se spousta lidí v Česku naivně domnívá.

Nový společník převzal českou Bohemia House zatíženou několika spory. V prvé řadě to byl spor s Dr. Buxbaumem, dále pohledávka u Sklo Petr s.r.o. vedená u Obvodního soudu v Praze 4 a právě v té době kulminující problémy s Českým Telecomem. Na druhou stranu nový společník přinesl do české Bohemia House UK s.r.o. novou velkou zakázku na elektronické měřící přístroje, v hodnotě mnoha milionu korun. Tu se však nepodařilo zrealizovat, prostě proto, že jak se záhy na jaře 2005 ukázalo, v Obchodním rejstříku v Praze jsem byl vyškrtnut coby jednatel a společnost byla v rejstříku vedena bez jednatele. Tento stav se objevil i na Internetu a také na papírovém výpisu z Obchodního rejstříku se známkami a razítkem. Nový odběratel logicky odmítl sepsat smlouvu. Prostě neměli s kým.... a to přesto, že existovala smlouva o smlouvě budoucí. Česká Bohemia House UK s.r.o. tím okamžikem přišla o zisk ve výši téměř 2 miliony Kč a to jen v důsedku pochybení Obchodního rejstříku v Praze. Trvalo ještě dalších 15 měsíců a musela být napsána řada dopisů, než se Obchodní rejstřík uvolil mne znovu do rejstříku uvést coby jednatele.

Současně s tím se stále tahl soudní spor s Dr. Buxbaumem, u kterého měla česká Bohemia House s.r.o. zablokovaných cca 45 tisíc Kč a další desítky tisíc ji stálo soudní řízení. Obdobně se tahla žaloba české Bohemia House s.r.o. na Sklo Petr s.r.o. V žalobě jde o dluh Sklo Petr s.r.o. ve výši přes přes 100 tisíc Kč za kartonáž dodanou českou Bohemia House s.r.o. do Sklo Petr s.r.o. v únoru roku 2000. Český Obvodní soud v Praze 4 pod vedením soudce JUDr. Květa není schopen si s tímto triviálním sporem poradit.

Po dalších třech a půl rocích, na konci roku 2007 jsem tedy podal rezignaci na funkci jednatele v Bohemia House UK s.r.o. Hlavním důvodem mé rezignace je mizerné právní prostředí v České republice se zcela chaotickými navzájem si odporujícími zákony, vysokou byrokracií, korupcí, nefungujícími státními monopoly (Český Telecom a.s., Česká Pošta a.s.). V takovém státě je nesmírně riskantní brát na sebe zodpovědnost za funkci jednatele. Moje rezignace byla následně předložena společníkovi a ten ji na schůzi ředitelů, jinak česky řečeno "valné hromadě" schválil a přijal. Dle dohody jsem vykonával funkci jednatele ještě celé dva měsíce až do 29.února 2008.

Odstoupením jednatele ovšem nezaniká společnost, ta je pouze bez jednatele, tedy dočasně ... Pro srovnání, Česko svého času také nemělo presidenta a také nezaniklo. A ta dočasnost je opravdu dočasná, asi tak jako sovětská vojska byla v ČSSR dočasně, neboť nic není navěky (ani to bratrství se Sovětským Svazem nebylo na věky, že ... ). A tak aby měl za českou Bohemia House UK s.r.o. kdo jednat, aby měl kdo vykonávat nezbytné nutné úkony, ještě než skončilo moje jednatelství, tedy funkce jednatele, vydal jsem generální plnou moc, kterou jsem pověřil společnost Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království k řadě úkonů tak jak je v této generální plné moci uvedeno. A tak tomu bude dočasně... než společník ustanoví nového jednatele, který se ujme funkce jednatelství a tuto plnou moc potom zruší.

Jenže než se najde nový jednatel, může trvat dlouhou dobu. Na osobu jednatele jsou totiž protichůdné požadavky. České úřady mají svoje české požadavky a anglický společník má také svoje anglické požadavky. Skloubit tyto dvoje, protichůdné požadavky, totiž najít osobu, který vyhoví jak českým tak také anglickým požadavkům, nebude podle mého názoru vůbec jednoduché.

Ale zajímavá byla reakce českých úřadů. Jejich první otázkou bylo: "Koho si teď budeme předvolávat?". Já jim na to odpověděl stručně: "napište si do Spojeného království a nezapomeňte, že tam mluví a píšou anglicky...".

Dokumenty

  • 31.12.2007 - resignace jednatele Bohemia House UK s.r.o.
  • 2.1.2008 - přijetí resignace na schůzi ředitelů společníka, Bohemia House UK Ltd.
  • 12.2.2008 - sdělení o změnách ve společnosti doručené Živnostenskému úřadu v Praze 2
  • 13.2.2008 - generální plná moc
  • 5.3.2008 - sdělení o resignaci jednatele doručené Obchodnímu rejstříku v Praze
  • 31.3.2008 - sdělení o resignaci jednatele doručené Finančnímu úřadu v Praze 2