WEB nejen o podnikání ....

Název Anarchystán jsme zvolili, protože to je nejvýstižnější název pro zemi, kde daří korupci a kde neexistuje vymahatelnost práva.

Zaměření tohoto WEBu bude samozřejmě v prvé řadě na podnikání a vše co s tím souvisí. Úvodem se omlouváme těm, kterým se obsah tohoto WEBu nebude líbit a kteří se tímto urazí a konečně také těm, o kterých se na tomto WEBu zapomeneme zmínit...

Správcem a provozovatelem tohoto WEBu je společnost ALL Finance (UK) Limited, která vznikla v roce 2008 odtržením od mateřské společnosti Bohemia House UK Limited za účelem pomoci těm, kteří chtějí vybřednout z českého chaosu a zmatku, začít podnikat a vzít vlastní osud do svých rukou.

klikni zde